Kontakt

 
Dane rejestrowe spółki
Gisaco Sp. z o.o.
Janinówka 7/52
03-562 Warszawa
Dane uzupełniające:
KRS: 334731
REGON: 141966779
VAT UE: PL5242685234
Numer EORI: PL524268523400000
Magazyn, biuro i korespondencja
Gisaco Sp. z o.o.
Mszczonowska 76A
05-090 Janki
tel./fax: +48 22 846 1349
+48 608 063 100
+48 600 832 820
handel@gisaco.pl
sekretariat@gisaco.pl

Kontakt w sprawach handlowych:
handel@gisaco.pl
hurt@gisaco.pl
Kontakt w innych sprawach:
sekretariat@gisaco.pl